5 vragen (met antwoord) over NOW-3

Het coronavirus verspreidt zich helaas nog steeds onverminderd in het rond. De economische gevolgen van Corona zijn steeds merkbaarder en daarom, heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (‘NOW’) verlengd met drie tijdvakken in de NOW-3.

In de NOW-3 is rekening gehouden met het feit dat de huidige crisis zal leiden tot permanente economische veranderingen en biedt de NOW-3 onder andere de mogelijkheid tot herstructurering.

Wij zetten de belangrijkste punten uit de NOW-3 voor u op een rij.

Wat is de aanvraagperiode van NOW 3?
De aanvraagperiode van NOW 3 betreft drie tijdvakken, te weten:

1) 16 november 2020 t/m 27 december 2020 (periode 3)

2) 15 februari 2021 t/m 14 maart 2021 (periode 4) en

3) 17 mei 2021 t/m 13 juni 2021 (periode 5).

De aanvraagperiode voor het eerste tijdvak en tweede tijdvak is reeds gesloten.  Naar verwachting zouden werkgevers van 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021 een voorschot in de tegemoetkoming in loonkosten over het derde tijdvak, de periode april tot en met juni 2021, kunnen aanvragen.  Het UWV heeft de aanvraagperiode inmiddels aangepast. Het aanvraagloket is open van 6 mei tot en met 30 juni 2021.

Wanneer kun je als werkgever een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen?
Ook voor de vijfde aanvraagperiode geldt dat je een tegemoetkoming kunt aanvragen als je over drie aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% hebt.

Hoe lang bedraagt de subsidieperiode?
De tegemoetkoming voor de vijfde aanvraagperiode is voor een periode van drie maanden, namelijk van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?
Voor de vijfde aanvraagperiode geldt dat de tegemoetkoming maximaal 85% van de loonkosten is.

Heeft een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming?
Nee, wel heb je als werkgever een inspanningsplicht om een werknemer te begeleiden naar ander werk als je een werknemer ontslaat of zijn contract afloopt. Je bent verplicht een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag te melden via UWV Telefoon NOW (088-898 20 04). De definitieve tegemoetkoming wordt anders met 5% verlaagd.

Vragen?

Heeft u andere vragen over de NOW-3, dan staan wij u graag bij. Neem gerust contact met ons op via vannunen@rvnadvocaten.nl of 040-212 64 15.