Voorwaarden vierde periode Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4)

De Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt uitgevoerd door gemeenten. De regeling geeft zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, een aanvullende uitkering voor het levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum daalt. De vierde periode (Tozo 4) loopt van 1 april tot en met eind juni 2021. De Tozo 4 kunt u vanaf vandaag, 1 april 2021, aanvragen.

Sociaal minimum
Wat wordt verstaan onder het sociaal minimum? Het sociaal minimum is het minimale inkomen dat iemand nodig heeft om van te kunnen leven. Welk sociaal minimum voor u geldt, hangt af van de volgende situaties; 

 • U woont alleen of samen
 • U hebt wel of geen kinderen
 • Uw leeftijd

In de tabel hieronder kunt u zien welk sociaal minimum voor u geldt:

U woont alleen (met of zonder kinderen)
Wat is uw leeftijd? Sociaal minimum
18-21 jaar € 265,00
21 jaar – AOW € 1.075,00
U bent getrouwd of u woont samen
Wat is uw leeftijd? Hebt u kinderen?
Partner 1 Partner 2 Ja Nee
18-21 jaar 18-21 jaar € 838,00 € 531,00
18-21 jaar 21 jaar – AOW € 1.341,00 € 1.033,00
21 jaar – AOW 21 jaar – AOW € 1.536,00
21 jaar – AOW AOW bereikt € 1.621,00

Een aantal van de overige voorwaarden om voor Tozo  in aanmerking te komen zijn:

 • U bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Wanneer u een bedrijf heeft en de AOW-gerechtigde leeftijd, kunt u een beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal.
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • U woont in Nederland.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Uw bedrijf is economisch actief, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is.
 • U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van uw eigen bedrijf: zo bent u bijvoorbeeld ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • U bent voor 17 maart 2020 uw onderneming gestart en ingeschreven bij KVK.
 • U voldoet over 2019 aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Bent u na 1 januari 2019 gestart in de onderneming? Dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij KVK en indiening van de aanvraag in 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. Uren die u heeft besteed aan administratie en acquisitie tellen ook mee.

 

Per 1 april 2021 gaat dus de Tozo 4 in. In deze vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets maar het kabinet ziet van de invoering daarvan af. Wel geldt net als in Tozo 3 een partnerinkomenstoets. Ook bij Tozo 4 zal een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Vanaf 1 februari 2021 is het namelijk mogelijk om een Tozo uitkering voor levensonderhoud met terugwerkende kracht aan te vragen tot en met de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand. 

Vragen?

Wilt u weten of u voor de Tozo 4 in aanmerking komt? U kunt een Tozo check doen op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Heeft u verdere vragen over de Tozo? Neemt u dan gerust contact met ons op.