Toepassing smart contracts in de praktijk

Steeds meer bedrijven verkennen de mogelijkheden van de blockchaintechnologie. Transacties van geld of andere waarde worden dan in een gemeenschappelijke, digitale administratie opgeslagen: de blockchain. Smart contracts zijn een specifieke toepassing van de blockchaintechnologie. Een smart contract is een overeenkomst in de vorm van computercode. Alle transacties kunnen op een transparante wijze plaatsvinden zonder gebruik te hoeven maken van diensten van een tussenpersoon. De transactie kan alleen plaatsvinden als aan de voorwaarden in de overeenkomst is voldaan, het zogenoemde ‘if A, then B’ principe.

Maar hoe past u een smart contract toe in de praktijk? Wij geven een aantal voorbeelden aan de hand van een verzekeringsmaatschappij, webshop en vastgoedbedrijf.

Verzekeringen                             

Stel, u hebt een vliegverzekering afgesloten die wordt uitgekeerd zodra het vliegtuig meer dan twee uur is vertraagd. Het smart contract werkt met de hiervoor genoemde “als/dan-functie”: ALS uw vlucht meer dan twee uur is vertraagd, DAN wordt uw verzekeringsgeld betaald. Omdat het smart contract verbonden is met een database die de vluchttijden bijhoudt, kan de functie automatisch worden uitgevoerd en betaald worden via de blockchain. Dit bespaart een hoop tijd voor zowel de verzekeringsmaatschappij als uzelf, en u krijgt sneller uitbetaald. 

Webshop                                                                                                                                             

Stel, u heeft als consument een smart contract met een webshop. In het smart contract is opgenomen dat ALS de prijs van product X onder het bedrag van € 100,- komt én product X op voorraad is DAN moeten hier vijf stuks van worden besteld. Verder is in het smart contract opgenomen dat ALS de webshop niet binnen drie dagen aan u levert, de bestelling DAN automatisch geannuleerd wordt. Nadat de producten aan u zijn geleverd, dan wordt de afgesproken prijs automatisch via de blockchain aan de webshop betaald.

Vastgoed

Blockchain is een goed instrument om in een netwerk met veel partijen informatie te delen, die actueel en betrouwbaar moet zijn. Met smart contracts kunnen vastgoedeigenaren die grote onderhoudscontracten hebben lopen veel administratieve processen automatiseren. Het verhoogt ook het onderling vertrouwen tussen partijen. Lastige vragen over bijvoorbeeld al dan niet gedaan onderhoud zijn verleden tijd. De vastgoedmarkt staat verder bekend als een intransparante markt. In potentie biedt blockchaintechnologie kansen om deze intransparantie weg te nemen.

Ook in de huidige coronatijd zouden smart contracts een oplossing voor vastgoedeigenaren kunnen bieden. Bijvoorbeeld door de luchtcirculatie te meten, aan te tonen hoeveel mensen in een pand zijn of hoe vaak de lucht ververst wordt. Deze gegevens zouden gekoppeld kunnen worden aan het al dan niet toelaten van mensen in een bepaalde ruimte zodat de corona richtlijnen niet worden overschreden. De smart contracts krijgen pas echt waarde als de feitelijke data naast de afspraken in een contract gelegd worden en aan de administratieve processen worden gekoppeld.

 

Vragen?

Wilt u meer weten over blockchain en smart contracts? Bijvoorbeeld wat het kan betekenen voor uw bedrijf? U kunt altijd contact opnemen met mr. Van Nunen, zij denkt graag met u mee om advies te geven.